Ry Fodbold indbyder for 29. gang klassens elever til at deltage i skolemesterskaberne i indefodbold for samtlige skoleklasser på Bjedstrup Skole, Gl. Rye Skole, Gudenåskolen, Knudsøskolen, Låsby Skole, Mølleskolen samt Den Fri Hestehaveskole, der i år er inviteret med som ”gæsteskole”.

 

Stævnet afvikles i Ry Hallerne lørdag, den 2. marts og søndag, den 3. marts 2019.

Foreløbig forventes det, at 0. til 2. klassetrin samt 7. til 9. klassetrin afvikles om lørdagen og 3. til 6. klassetrin afvikles om søndagen. Afhængig af antal tilmeldte hold på de enkelte klassetrin kan denne planlagte opdeling dog blive ændret.

0. - 3. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 10 spillere, hvor der benyttes højst 5 spillere

(heraf mindst 2 piger) på banen ad gangen.

Der må dog max. benyttes 8 spillere per kamp.

4. - 6. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere

(heraf mindst 1 pige) på banen ad gangen.

7. - 9. klassetrin: Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 spillere på banen ad gangen. (Ingen krav om pige, men de er selvfølgelig meget velkomne).

 

Ved for få tilmeldte hold i specielt 8. og 9. klasser forbeholder vi os ret til at slå disse klassetrin sammen i én turnering.

Det vil være en fordel, hvis holdets spillere stiller op i ensfarvede trøjer.

NB! Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for sin egen klasse.

Der kræves en skriftlig dispensation fra stævneledelsen for at fravige fra ovenstående regler, og hold med dispensation kan ikke gå videre fra indledende pulje. Ønske om dispensation sendes til Finn Nielsen på finn.ry@live.dk

Der spilles i puljer à minimum 4 hold, og kampene vil have en varighed på 5-8 minutter (afhænger af det samlede antal tilmeldte hold).

For 0. - 3. klassetrin er der præmier til alle og for 4. - 9. klassetrin er der præmier til spillerne på de 3 bedst placerede hold på hvert klassetrin.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettet til:

Finn Nielsen 5151 2781

Preben Østerlund 5120 3150

Richardt Mortensen 3024 2237

Truels Truelsen 2327 4044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ry Skole Cup 2019